Saturday, December 10, 2011

main tainu

ਮੈਂ ਤੈਨੂ ਹਰਵੇਲੇ ਅਪਨੇ ਆਸਪਾਸ ਵੇਖੇਯਾ,
ਪਰ ਜਦੋ ਵੀ ਵੇਖੇਯਾ ਉਦਾਸ ਵੇਖੇਯਾ,
ਕੀਤੇ ਤੂ ਆਓਦੀ ਯਾਦ ਤਾ ਨਹੀ. "ਰੈਨਾ"
mai tainu harvele apne aaspas vekheya,
par jdo vi vekheya udas vekheya,
kite tu odi yaad ta nhi."raina"

No comments:

Post a Comment